Geschiedenis

Daan Zonneveld is in 1938 begonnen met één paard en twee wagens met het vervoeren van land- en tuinbouwproducten vanuit Maasdijk naar veiling Naaldwijk en veiling Westerlee. In 1939 was het aantal paarden al uitgebreid naar twee. Tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 heeft het transport vrijwel stilgelegen zoals bij zo velen.

In 1945 werd het werk hervat met een A-Ford, tevens de eerste vrachtwagen van Daan Zonneveld. Op 6 januari 1948 werd de eerste nieuwe vrachtwagen aangeschaft met behulp van het Marshallplan. Dit betrof een 6,5 tons Chevrolet. Inmiddels was de zoon Marinus Zonneveld werkzaam in het bedrijf.

Op 17 december 1949 werd, met de terugkomst van Pieter Zonneveld vanuit Indonesië, de tweede nieuwe auto aangeschaft. Dit betrof een Commer van Engelse makelij.

Op 1 september 1950 werd de naam van het bedrijf “D. Zonneveld en Zonen”. In 1958/1959 begon D. Zonneveld en Zonen met het vervoeren van olie naar tuinders. Dit was een belangrijke stap om in de winter de vrachtwagens aan de gang te houden in de tijd dat er weinig tuinbouwproducten te vervoeren waren. Dit transport duurde tot midden jaren zestig. In die periode gingen de tuinders over op het stoken met gas.

Om in de winter voldoende werk te behouden werd toen transportbedrijf Jan Pols overgenomen. Dit transportbedrijf vervoerde voornamelijk spruiten van de Zuid-Hollandse eilanden naar veiling Westerlee.

Midden jaren zestig is er een begin gemaakt met het internationale transport voor een exporteur waar D. Zonneveld transport b.v. nog steeds voor rijdt. De eerste internationale transporten naar Duitsland werden verricht met een Ford V8.

De volgende belangrijke ontwikkeling begon in 1972 toen een pallet pool werd opgericht de “VPZ”. Ook voor deze klant is D. Zonneveld transport b.v. nog werkzaam.

Eind jaren zeventig kwam de derde generatie van de familie Zonneveld in de zaak. Daan, Niel, Sjaak en Jaco vormden samen met hun vaders Fa. D. Zonneveld & Zn. Het wagenpark groeide gestaag en het vervoer bleef gericht op tuinbouwproducten, zowel nationaal als internationaal. Na verschillende ontwikkelingen werd besloten in 1996 verder te gaan als D. Zonneveld transport b.v.

In 2006 bestond de directie uit Daan, Sjaak en Jaco Zonneveld. Het wagenpark telde tien vrachtwagens. In dat jaar trad Peter van Velden toe in de zaak. Op 1 januari 2007 heeft Peter het bedrijf helemaal overgenomen van de familie Zonneveld.

Ondanks de crisisjaren vanaf 2008 heeft het bedrijf een gestage groei doorgemaakt. Voor een deel van onze klanten hebben wij het gebied waarin wij actief waren uitgebreid. In 2009 hebben wij een vrachtwagen overgenomen van Anaco & Greeve toen hun chauffeur met pensioen ging.

In 2009 moesten wij ook verhuizen van het veilingterrein “Westerlee” waar D. Zonneveld transport tientallen jaren gehuisvest was. Veel van onze klanten op Westerlee waren verhuist naar Poortcamp, Coldenhove en het opkomende gebied Honderdland. Voor D. Zonneveld transport b.v. was het dan ook een logische stap om te verhuizen naar transportcentrum Coldenhove. Het terrein waarop we zaten werd al snel te klein. Uiteindelijk heeft D. Zonneveld transport b.v. in 2012 het huidige pand gekocht aan de bandijkweg 46A op het transportcentrum Coldenhove in Maasdijk. Zowel het wagenpark als de regio’s waarin D. Zonneveld transport b.v. actief is, is gestaag gegroeid.

Ook is er sinds 2012 sterk geïnvesteerd in automatisering. Inmiddels beschikken wij over een up to date planning en boekhoudprogramma die vrijwel alle administratieve taken heeft weten te automatiseren. Ook beschikken wij over een boordcomputer die in verbinding staat met het planningsprogramma. Middels deze boordcomputer kunnen opdrachten uitgewisseld worden zodat er een grote efficiency slag gemaakt is en een fijnere werkomgeving voor de chauffeurs gerealiseerd is. In ons jubileumjaar (80 jarig bestaan) 2018 hebben we onze dienstverlening weten te bekronen met het kwaliteitscertificaat BRC (A-status) waar wij trots op zijn.

In 2019 hebben wij inmiddels de 21e wagen verwelkomd in ons wagenpark. Alle auto’s zijn recent en betreffen Euro 5 en Euro 6 motoren.

In lijn met het gedachtengoed waar Daan Zonneveld in 1938 mee is begonnen zijn wij in staat een snelle, flexibele en betrouwbare transportdienst aan te bieden met als specialisatie versproducten.
D. Zonneveld transport staat garant als nummer 1 betrouwbare en loyale transportpartner voor nu en in de toekomst.

© 2019 D. Zonneveld transport b.v. All Rights Reserved
MADE BY RDR reclame in vorm & Update Geregeld