Privacy Policy

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor u, maar ook voor ons. Aan de hand van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is onderstaande privacyverklaring opgesteld voor relaties van D. Zonneveld transport b.v. In deze privacyverklaring wordt aangeven welke persoonsgegevens D. Zonneveld transport b.v. verwerkt en hoe daarmee wordt omgegaan.

Welke persoonsgegevens verwerken wij:
 • NAW gegevens.
 • Telefoon en e-mail gegevens.
 • Financiële gegevens (bankrekeningnummer).
 • Gegevens benodigd voor het uitvoeren van leveringen en bestellingen of het verlenen van diensten door D. Zonneveld transport b.v.
 • Gegevens benodigd voor het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen.
 • Gegevens voor het onderhouden van contacten met leveranciers.
Doeleinden en duur van het gebruik van bovengenoemde persoonsgegevens:

D. Zonneveld transport b.v. verwerkt uw gegevens om de volgende redenen, zijnde op basis van een wettelijke verplichting, uitvoering van een overeenkomst of op basis van een gerechtvaardigd belang als bij een technische noodzaak.

 • Opstellen en uitvoering van (samenwerking)overeenkomsten.
 • Klantcontact (klachtafhandeling, vragen, nieuwsbrieven, tariefafspraken).
 • Om zorg te kunnen dragen voor een juiste financiële afhandeling.
 • Het op de juiste locatie ophalen en leveren van goederen.

D. Zonneveld transport b.v. bewaart uw gegevens zolang dit vereist is voor het doel waarvoor ze verwerkt zijn/worden. Zodra dit doel of wanneer de betreffende gegevens niet meer actueel is/zijn, zullen de gegevens verwijderd worden uit onze database. Dit geldt tevens wanneer de juridische bewaartermijn voor het bewaren van gegevens is verstreken. D. Zonneveld transport b.v. verwerkt alleen gegevens die wettelijk toegestaan zijn of waar nadrukkelijk toestemming voor is gegeven.

Welke rechten heb ik als klant van D. Zonneveld transport b.v.:

U heeft diverse rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. De wettelijke verplichtingen van D. Zonneveld transport b.v. hebben hierin voorrang.

 • Het recht tot inzage: u heeft het recht om met redelijke tussenposen te vragen om inzage te verkrijgen in uw persoonsgegevens of de verwerking hiervan.
 • Het recht op rectificatie: u heeft het recht om persoonsgegevens aan te passen dan wel aan te vullen wanneer deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Het recht op vergetelheid: u kunt uw persoonsgegevens laten verwijden dan wel de verwerking van persoonsgegevens in laten perken.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken voor het verwerken van bepaalde persoonsgegevens wegens persoonlijke omstandigheden of bij direct marketing.
 • Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens: u heeft het recht op te vragen welke gegevens wij verwerken.
Verstrekken van persoonsgegevens aan derden:

Er is een aantal vertrouwde derden met wie wij uw persoonsgegevens kunnen delen. Dit betreft:

 • Derden zodat wij onze dienst kunnen leveren, denk hierbij aan onze accountant.
 • Wetshandhaving of overheidsdiensten wanneer deze een juridische procedure hebben gevolgd om ons te vragen de informatie openbaar te maken.
Beveiliging van uw gegevens:

D. Zonneveld transport b.v. draagt er zorg voor dat uw persoonsgegevens correct worden beveiligd met behulp van passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen. Op deze manier worden uw gegevens beschermd tegen ongeoorloofd en/of onwettige toegang, gebruik, verwijdering, aanpassing of verlies. Uiteraard hebben alleen medewerkers van D. Zonneveld transport b.v. toegang tot de gegevens die deze wegens het correct uitvoeren van de functie behoren te hebben.

Wijzigingen in het beleid:

D. Zonneveld transport b.v. behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring.

Vragen en opmerkingen:

Heeft u vragen en/of opmerkingen, dan kunt u deze stellen aan Peter van Velden.

D. Zonneveld transport b.v.
Bandijkweg 46 A
2676 LJ Maasdijk 0174-512470
info@dzonneveldtransport.nl

CONTACT

D. Zonneveld transport b.v. is een toonaangevend transportbedrijf. Ons werkterrein is gericht op voornamelijk nationaal transport voor zowel groepage- als complete ladingen. Internationaal verzorgen wij, op aanvraag, het transport van complete ladingen.

© 2019 D. Zonneveld transport b.v. All Rights Reserved
MADE BY RDR reclame in vorm & Update Geregeld