Geschiedenis

Daan Zonneveld is in 1938 begonnen met één paard en twee wagens met het vervoeren van land- en tuinbouwproducten vanuit de Maasdijk naar veiling Naaldwijk en veiling Westerlee. In 1939 was het aantal paarden al uitgebreid naar twee. Tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 heeft het transport vrijwel stilgelegen zoals bij zo velen.

In 1945 werd het werk hervat met een A-Ford, tevens de eerste vrachtwagen van Daan Zonneveld. Op 6 januari 1948 werd de eerste nieuwe vrachtwagen aangeschaft met behulp van het Marshallplan. Dit betrof een 6,5 tons Chevrolet. Inmiddels was de zoon Marinus Zonneveld werkzaam in het bedrijf. 

Op 17 december 1949 werd, met de terugkomst van Pieter Zonneveld vanuit Indonesië, de tweede nieuwe auto aangeschaft. Dit betrof een Commer van Engelse makelij.

Op 1 september 1950 werd de naam van het bedrijf “D. Zonneveld en Zonen” .

In 1958/1959 begon D. Zonneveld en Zonen met het vervoeren van olie naar tuinders. Dit was een belangrijke stap om in de winter de vrachtwagens aan de gang te houden in de tijd dat er weinig tuinbouwproducten te vervoeren waren. Dit transport duurde tot midden jaren zestig. In die periode gingen de tuinders over op het stoken met gas.

Om in de winter voldoende werk te behouden werd toen transportbedrijf Jan Pols overgenomen. Dit transportbedrijf vervoerde voornamelijk spruiten van de Zuid-Hollandse eilanden naar veiling Westerlee.

Midden jaren zestig is er een begin gemaakt met het internationale transport voor een exporteur waar D Zonneveld transport b.v. nog steeds voor rijdt. De eerste internationale transporten naar Duitsland werden verricht met een Ford V8.

De volgende belangrijke ontwikkeling begon in 1972 toen een pallet pool werd opgericht de “VPZ”. Ook voor deze klant is D Zonneveld transport bv nog werkzaam.

Eind jaren zeventig kwam de derde generatie van de familie Zonneveld in de zaak.  Daan, Niel, Sjaak en Jaco vormden samen met hun vaders Fa. D. Zonneveld & Zn.  Het wagenpark groeide gestaag en het vervoer bleef gericht op tuinbouwproducten zowel nationaal als internationaal. Na verschillende ontwikkelingen werd besloten in 1996 verder te gaan als D. Zonneveld transport b.v.

In 2006 bestond de directie uit Daan, Sjaak en Jaco Zonneveld. Het wagenpark telde tien vrachtwagens. In dat jaar trad Peter van Velden toe in de zaak. In 2007 heeft Peter het bedrijf overgenomen van de familie Zonneveld. Inmiddels telt het wagenpark twaalf vrachtwagens. Het gedachtegoed waar Daan Zonneveld mee gestart is wordt nog steeds uitgedragen in 2010. “Met de juiste relaties en informatie een kwalitatief goede dienst aanbieden aan de klanten en toekomstgericht handelen.”

 

 

 

 

  D. Zonneveld Transport B.V.
Grote Woerdlaan 28
2671 CL Naaldwijk
  Tel: +31(0)174-512470
info@dzonneveldtransport.nl
www.dzonneveldtransport.nl